Na ekstremno visokim temperaturama 12 romskih porodica mesec dana živi bez vode i u strahu od prinudnog iseljenja

U Beogradu, na opštini Čukarica, 26. juna 2023. godine, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ isključilo je sa vodovodne mreže objekat neformalnog kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ u kojem živi 12 romskih porodica, među kojima su i one interno raseljene sa Kosova. U usmenom obrazloženju kao razlog isključenja navdeno je se da je radi  o „nelegalnom priključku“.

Umesto ispunjenja usmenog obećanja Gradske opštine Čukarica da će objekat ponovo biti priključen na vodovodnu mrežu, 4. jula 2023. godine porodice su popisane od strane policijskih službenika, uz najavu o rušenju objekta i iseljenju stanovnika ovog kolektivnog centra.

Želimo da podsetimo da su isključenje vode i popisivanje ljudi koraci koji najčešće prethode nezakonitoj praksi prinudnog iseljenja.

Uzimajući ovo u obzir, Inicijativa A 11 je 6. jula 2023. godine uputila dopise u kojima je podsetila nadležne državne insitucije da su isključenje vode stanovnicima kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ i pretnje prunudnim iseljenjem u direktnoj suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima  i međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa jasnu proceduru i postupak iseljenja. Umesto da hitno preduzmu sve neophodne mere u cilju sprečavanja prinudnog iseljenja i pronalaska celishodnog i održivog rešenja za pristup i snabdevanje vodom stanovnika ovog neformalnog kolektivnog centra, državne institucije više od nedelju dana od prijema dopisa nisu preduzele nikakve korake iz svoje nadležnosti.

Uprkos tome što priključak za vodu nije regularan nehumano je držati skoro 90  ljudi, među kojima je i veliki broj dece, bez pristupa vodi, pogotovo imajući u vidu ekstremno visoke temperature koje su pogodile našu zemlju.

Takođe, naglašavamo da će ukoliko dođe do rušenja kolektivnog centra i sprovođenja iseljenja njegovih stanovnika, ove porodice ostati bez jedinog krova nad glavom i mogućnosti da zaštite svoja osnovna ljudska prava.

Zbog toga još jednom pozivamo sve nadležne institucije da preduzmu neophodne mere iz svoje nadležnosti i obezbede pristup vodi stanovnicima ovog kolektivnog centra, kao i da ukoliko je  njihovo iseljenje neizbežno, postupak  sprovedu u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, kako se ljudi pogođeni iseljenjem ne bi našli u situaciji beskućništva.