Moraju se zaustaviti pretnje organizacijama i pojedincima koji su podneli inicijativu za ocenu ustavnosti Krivičnog zakonika

Organizacije i pojedinci koji su 2. decembra 2019. godine podneli inicijativu Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti izmena i dopuna Krivičnog zakonika kojima se uvodi doživotna kazna zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta podneli su krivične prijave protiv svih lica koja pretnjama ugrožavaju sigurnost i vrše proganjanje zbog zalaganja pojedinaca i organizacija za poštovanje ljudskih prava.

Nakon uvođenja doživotne kazne zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta za krivična dela teškog ubistva, silovanja sa smrtnim ishodom, obljube nad nemoćnim licem sa smrtnim ishodom, obljube sa detetom sa smrtnim ishodom i obljube zloupotrebom položaja sa smrtnim ishodom, organizacije i stručnjaci za zaštitu ljudskih prava početkom prošle nedelje podneli su inicijativu za ocenu ustavnosti ovih odredaba Krivičnog zakonika. Po istom principu kao i prilikom usvajanja izmena i dopuna Krivičnog zakonika, svi oni koji su protiv ovih neustavnih izmena predstavljeni su kao protivnici interesa deteta, monstrumi i zaštitnici silovatelja.

 

Nakon poslednjeg gostovanja upravitelja Fondacije Tijana Jurić, gospodina Igora Jurića u emisiji „Upitnik“, i označavanja Centra za prava deteta kao organizacije koja je protiv interesa deteta, zaposlene u ovoj organizaciji počele su da dobijaju pretnje smrću. Posle video obraćanja upravitelja Fondacije Pokret Levijatan, Pavla Bihalija, pretnje su intenzivirane, zbog čega smo prinuđeni da tražimo zaštitu pred nadležnim organima.

 

Duboko verujemo da društvo u kom živimo može da napreduje samo ako se poštuju ustavne vrednosti na kojima se ono zasniva i ako se ono gradi na vladavini prava i ljudskim pravima za svaku osobu koja ovde živi. Napadi i pretnje „bejzbolkama“, „maljevima“ i „lomačama“ apsolutno su neprihvatljivi u raspravi o ustavnosti osporenih odredaba Krivičnog zakonika, a za svoje Ustavom zagarantovano pravo da istaknemo argumente protiv ovih štetnih izmena borićemo se korišćenjem domaćih i međunarodnih mehanizama zaštite prava koji su nam na raspolaganju. Mi duboko verujemo u ljudska prava, kojima pripadaju i prava deteta, i zalažemo se za to da čak ni najteži slučaj ne sme biti povod za kršenje istih, nepoštovanje Ustava i međunarodnih ugovora. U demokratskom društvu, korišćenje Ustavom i zakonima predviđenih instrumenata, poput inicijative za ocenu ustavnosti, ne može i ne sme biti povod za javni progon, linč ili nasilje bilo koje vrste.

Stoga, izražavamo solidarnost sa Centrom za prava deteta i drugim braniteljima i braniteljkama ljudskih prava i pridružujemo se organizacijama i pojedincima koji su podneli inicijativu pred Ustavnim sudom Srbije.

Na kraju, očekujemo da će Ustavni sud, u skladu sa svojim ovlašćenjima, otvoriti javnu raspravu u postupku ocene ustavnosti i zakonitosti ovih izmena, kako bi svako imao mogućnost da iznese svoje argumente. Pomenute bejzbolke, maljevi i lomače to svakako nisu.

Potpisnici:

 1. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava;
 2. ASTRA -Akcija protiv trgovine ljudima;
 3. ATINA – udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja;
 4. Beogradski centar za ljudska prava;
 5. CEPRIS – Centar za pravosudna istraživanja;
 6. FemPlatz;
 7. Građanske inicijative;
 8. Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM;
 9. Užički centar za prava deteta;
 10. Centar za razvoj inkluzivnog društva;
 11. net;
 12. Fondacija Centar za demokratiju;
 13. Fond za humanitarno pravo;
 14. Grupa 484;
 15. Inicijativa mladih za ljudska prava;
 16. IAN – Međunarodna mreža pomoći;
 17. Kulturni centar DamaD;
 18. LICEULICE;
 19. Odbor za ljudska prava Niš;
 20. Omladinski centar CK13;
 21. PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija;
 22. Rekonstrukcija ženski fond; 
 23. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda;
 24. Udruženje žena Peščanik;
 25. UGS Nezavisnost; 
 26. Žene u crnom; 
 27. Omladina JAZAS-a;
 28. Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI-S);
 29. Viktimološko društvo Srbije.