Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava izdao saopštenje o pandemiji Covid-19

Komitet UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava je 6. aprila izdao saopštenje o uticaju pandemije na ostvarivanje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, sa posebnim osvrtom na način na koji je pandemija pogodila najugroženije grupe i njihovo pravo na zdravlje. 

U saopštenju se navodi kako pandemija Covid-19 jasno ilustruje značaj nedeljivosti i međuzavisnosti svih ljudskih prava kao i da je od suštinske važnosti da mere koje države preduzimaju radi suzbijanja pandemije budu primerene i srazmerne kako bi se obezbedila zaštita svih ljudskih prava. 

Od efekata pandemije na ekonomska, socijalna i kulturna prava posebno se skreće pažnja na efekte koje pandemija ima na zdravstvene sisteme i sisteme socijalne zaštite, ali i na ranjive grupe poput starijih osoba, osoba sa već postojećim zdravstvenim problemima, osoba koje borave u rezidencijalnim ustanovama ili zajedničkom smeštaju, ali i osobe koje su stanovnici neformalnih naselja.

U saopštenju se spominje i ugroženost određene kategorije radnika i radnica tokom pandemije: “Određene kategorije radnika/ca, kao što su dostavni, fizički i poljoprivredni radnici/ce i radnici/ce gradske čistoće, izloženi su povećanom riziku od infekcije, jer priroda njihovog posla ne omogućava rad od kuće pomoću digitalne tehnologije”.

U saopštenju se navodi i da: “Pandemija Covid-19 preti i da produbi rodnu neravnopravnost, jer teret brige o deci kod kuće i o bolesnim ili starijim članovima/cama porodice nesrazmerno pada na žene, s obzirom na rodne stereotipe i uloge koji su i dalje duboko ukorenjeni u mnogim društvima. U uslovima kada su porodice u karantinu ili im je zabranjeno kretanje, žene mogu biti izložene i nasilju u porodici, a u tim okolnostima će imati ograničene mogućnosti da potraže zaštitu”.

Autohtoni narodi, izbeglice i azilanti/kinje, kao i oni koji žive u zemljama ili regionima pogođenim konfliktima, posebno su ugroženi tokom pandemije. “Mnogi nemaju adekvatan pristup vodi, sapunu ili sredstvima za dezinfekciju, testiranju na Covid-19, zdravstvenim uslugama i informacijama. U tim grupama stanovništva su često rasprostranjenije hronične bolesti i već postojeći zdravstveni problemi, što ih izlaže povišenom riziku od teških komplikacija u slučaju da obole od Covid-19”.

Celokupan tekst saopštenja na srpskom i engleskom jeziku zajedno sa preporukama Komiteta za ekonomska i socijalna prava možete preuzeti ovde.