Kako prikupljamo podatke o kršenjima ljudskih prava?

Objavljen je priručnik “Kako prikupljamo podatke o kršenjima ljudskih prava?” koji je nastao u okviru projekta „Unapređeno zagovaranje organizacija civilnog društva za ekonomska i socijalna prava migranata u Srbiji“, koji je Inicijativa A11 sprovela u partnerstvu sa organizacijom Pomoć za izbeglice u Srbiji (RAS Srbija) i uz finansijsku podršku udruženja Oxfam Italija.

Priručnik je namenjen organizacijama civilnog društva i svima koji rade sa osobama čija su ljudska prava ugrožena, sa namerom da bude podsetnik za rad i da njegova praktična upotreba utiče na unapređenje prikupljanja podataka o ostvarivanju prava izbeglica, migranata, tražilaca azila i svih onih čija su ljudska prava ugrožena.

Priručnik možete preuzeti ovde.