Kako prikupljamo podatke o kršenjima ljudskih prava?

Priručnik „Kako prikupljamo podatke o kršenju ljudskih prava?“ namenjen je aktivistima i aktivistkinjama za zaštitu ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i svima onima koji rade „na terenu“ – pojedincima koji su u svakodnevnom kontaktu sa „korisnicima“ čija su ljudska prava ugrožena.

Za uspešnu zaštitu ljuskih prava, između ostalog,  neophodno je posedovati čvrste dokaze za vođenje sudskih ili parasudskih postupaka ili imati dovoljno informacija koje će biti relevantne i aktuelne kako bi se koristile u zagovaračkim kampanjama, bilo pripremom izveštaja i drugih materijala, bilo na neki drugi način.

Zbog toga je rad na zaštiti i unapređenju ljudskih prava tesno povezan sa korišćenjem različitih tehnika za prikupljanje podataka o povredama ljudskih prava ili o stanju zaštite prava u određenoj oblasti. Od prava deteta, preko migrantske krize – kojoj je Srbija svedočila, sve do pitanja diskriminacije osoba sa invaliditetom ili položaja drugih marginalizovanih grupa, organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava koriste različite metode kojima se prikupljaju podaci. Ovi podaci se kasnije koriste za unapređenje rada na zagovaranju za puno poštovanje standarda ljudskih prava koji su sadržani kako u Ustavu i drugim propisima, tako i u međunarodnim ugovorima kojima se garantuju ljudska prava.

Ovaj priručnik je nastao u okviru projekta „Unapređeno zagovaranje organizacija civilnog društva za ekonomska i socijalna prava migranata u Srbiji“, koji je Inicijativa A11 sprovela u partnerstvu sa organizacijom Pomoć za izbeglice u Srbiji (RAS Srbija) i uz finansijsku podršku Oxfam Italija.

Priručnik je namenjen organizacijama civilnog društva i svima koji rade sa osobama čija su ljudska prava ugrožena, sa namerom da bude podsetnik za rad i da njegova praktična upotreba utiče na unapređenje prikupljanja podataka o ostvarivanju prava izbeglica, migranata, tražilaca azila i svih onih čija su ljudska prava ugrožena.

 

Priručnik možete preuzeti ovde.