Još jedna potvrda diskriminacije Roma u Nišu

Posle prikupljanja dodatnih dokaza o diskriminaciji, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, podnela je Poverenici za zaštitu ravnopravnosti pritužbu protiv taksi udruženja koje odbija da prevozi Rome i Romkinje u Nišu.

Pre nekoliko nedelja mediji su preneli tekst koji je prvobitno objavljen na društvenim mrežama i koji predstavlja Pravilnik o radu nepoznatog taksi udruženja u Nišu koje odbija da prevozi Rome i Romkinje u ovom gradu. U ovom dokumentu se pod odeljkom „Pozivi koji nisu uredu“ navodi da Romi nisu poželjne mušterije i objašnjava čitav niz koraka koje treba preduzeti u slučajevima kada Romi i Romkinje pokušaju da zaustave ili pozovu taksi u ovom gradu.

Kako bi dokazala postojanje diskriminacije Roma i Romkinja u korišćenju taksi prevoza, Inicijativa A 11 nedavno je u Nišu sprovela situaciono testiranje. Budući da testerima romske nacionalne pripadnosti nije pružena usluga prevoza od strane taksi udruženja čije postupanje je testirano, dok je u istoj situaciji prevoz pružen licima koja nisu Romi, potvrđeni su navodi o diskriminatornom postupanju taksi prevoznika i pribavljeni dodatni dokazi neophodni za vođenje postupaka za zaštitu od diskriminacije.

Ovakav način uskraćivanja pružanja usluga prevoza predstavlja nedopustivo kršenje Ustava, Zakona o zabrani diskriminacije i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Zbog toga očekujemo od nadležnih gradskih službi u Nišu da svojim postupanjem spreče dalju diskriminaciju Roma i Romkinja, da pokrenu postupke koji će dovesti do kažnjavanja onih koji su odgovorni za ovakvo postupanje i preispitaju dalju ispunjenost uslova za obavljanje taksi prevoza svih taksi prevoznika koji odbijaju da prevoze Rome i Romkinje.

Inicijativa A 11 će nastaviti da vrši situaciona testiranja i proverava poštovanje antidiskriminacionih propisa taksi udruženja koja posluju u Nišu.