Inicijativi A 11 dodeljen Specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 5. oktobra 2020. godine primila obaveštenje Komiteta za nevladine organizacije Ujedinjenih nacija da joj je dodeljen Specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija. Veoma smo zadovoljni dobijanjem ovog statusa, prevashodno zbog činjenice što se time uspostavljaju dodatne mogućnosti za zagovaranje unapređenja ekonomskih i socijalnih prava osoba koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije.

Naime, dobijanjem ovog statusa Inicijativi A 11 je omogućeno da, pored učestvovanja na sednicama Saveta za ekonomska i socijalna prava i sednicama njegovih subsidijarnih tela i funkcionalnih komiteta, učestvuje i u redovnim i tematskim sednicama Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija i tim putem upozna Savet – koji sačinjava 47 zemalja članica Ujedinjenih nacija čiji se mandat rotira na svakih pet godina – sa problemima sa kojima se osobe ili grupe na teritoriji Republike Srbije susreću u uživanju svojih prava. Dodatno, ovim statusom Inicijativa A 11 će biti u mogućnosti da nezavisno učestvuje na svim konferencijama i događajima Ujedinjenih nacija otvorenim za organizacije sa Specijalnim konsultativnim statusom.

Ovakav vid učestvovanja pruža priliku da se poveća međunarodna vidljivost prepreka sa kojima se pojedinci i pojedinke ili grupe koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije susreću u ostvarivanju svojih ekonomskih i socijalnih prava, a takođe i omogućava drugim državama da se upoznaju sa stanjem u oblasti poštovanja ljudskih prava u našoj zemlji, te da podstiču Srbiju da preduzima korake ka unapređenju ljudskih prava.

Pored toga, dobijanjem ovog statusa Inicijativa A 11 se takođe stavlja na raspolaganje članicama Saveta za ljudska prava i Savetu za ekonomska i socijalna prava za bilo kakve upite i konsultacije vezane za teme za koje se ona specijalizuje.

Inicijativa A 11 će da nastavi da se zalaže za unapređenje ekonomskih i socijalnih prava pojedinaca i pojedinki i ugroženih grupa na teritoriji Republike Srbije, kao što je i do sada radila, a novostečeni status će umnogome doprineti efikasnosti u toj delatnosti.