Inicijativa A 11 pokrenula platformu “Dojavi” za pomoć najugroženijim kategorijama stanovništva

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa najugroženijim kategorijama stanovništva, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava prepoznala je potrebu za uspostavljanjem on line platforme koja će omogućiti prikupljanje i razmenu informacija o stanju i potrebama pripadnika najugroženijih grupa i pojedinaca na području Srbije, a potom i pokrenula platformu „Dojavi“ koja će pružiti mogućnost da se sve pomenute informacije objedine, kako bi pomoć koja je najugroženijima neophodna do njih stigla najbrže moguće.

Platforma „Dojavi“ pružiće mogućnost komunikacije između organizacija, volonterskih grupa, donatora i pojedinaca koji su kroz svoj rad upoznati  sa specifičnim problemima na terenu sa kojima se suočavaju različite ugrožene grupe (stanovnici neformalnih naselja i kolektivnih centara, beskućnici i pojedinačna domaćinstava) kako bi se informacije o potrebama ugroženih razmenjivale, a pomoć onima kojima je neophodna bila blagovremena.

U međusobnoj komunikaciji, korisnici i korisnice platforme „Dojavi“ će moći bliže da se upoznaju sa potrebama svake pojedinačne grupe koja je uneta u bazu ove platforme kako bi se raspodela raspoložive pomoći napravila na najbolji način i u skladu sa trenutnom situacijom na terenu, odnosno prema stepenu hitnosti i ugroženosti svih ranjivih grupa.

Nakon registracije i prijave, svaki korisnik/ca ove platforme može videti koje su potrebe različitih kategorija stanovništva, razvrstanih po gradovima i stepenu hitnosti, ili uneti podatke do kojih je sam došao/došla, a koji ukazuju na ugroženost određene grupe. Pomoću mape Republike Srbije koja se takođe nalazi na ovoj platformi, korisnici i korisnice će moći da odrede tačan položaj ugroženog naselja tj. domaćinstva.

Ovim putem pozivamo sve aktere koji se bave pružanjem pomoći ili poseduju informacije o ugroženosti pomenutih kategorija stanovništva da podatke koje imaju unesu u bazu platforme kako bi se vremenom izgradila jedinstvena lista koja će se svakodnevno ažurirati u skladu sa postojećim potrebama i koja će pomoći da se informacije na vreme razmenjuju, kao i da ugroženost ranjivih grupa stanovništva bude na pravi način prepoznata.

 

Ovaj projekat je finansijski podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.