Inicijativa A 11 poklonila ministarkama Čomić i dr Kisić Tepavčević rekete za ping pong

„Bolje je da igrate pravi ping pong sa koleginicom za stolom, a ne prebacujući odgovornost za ekonomska i socijalna prava građana sa jednog na drugo ministarstvo“

Povodom Dana ljudskih prava, 10. decembra, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava (Inicijativa A 11) poklonila je danas ministarkama u Vladi Srbije, Gordani Čomić i dr Dariji Kisić Tepavčević par reketa za ping pong. Ministarke su dobile po jedan reket i set loptica za ping pong na kojima su ispisane reči – zdravlje, stanovanje, obrazovanje, socijalna zaštita, rad. Ovaj sportski rekvizit Inicijativa A 11 je poklonila ministarkama koje su zadužene za ljudska prava (Čomić) i rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (dr Kisić Tepavčević), želeći da ukaže da su ministri zaduženi za ove nadležnosti dosada prebacivali odgovornost za ekonomska i socijalna prava građana i građanki sa jednih na druge, igrajući tako ping pong ovim našim ljudskim pravima. 

„Pravo na rad, na priuštivo stanovanje, na blagovremeno i adekvatno lečenje, na socijalnu zaštitu ako smo ugroženi, na školovanje – to su osnovna ekonomska i socijalna prava koja su i naša ljudska prava, Ustavom i zakonima zagarantovana“, kažu u Inicijativi A11 ovim povodom. 

Inicijativa A 11 je u pismu dostavljenom ministarkama podsetila da je pre dve godine zatražila od Vlade Srbije da potpiše i ratifikuje Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji bi građanima Srbije omogućio da ova svoja prava zaštite i pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Tadašnja Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koja je bila nadležna za ovo pitanje, prosledila je ovu inicijativu Ministarstvu za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja koje je ovaj predlog odbacilo bez ijedne reči obrazloženja. 

„Ono što za zaštitu građanskih i političkih prava predstavlja Evropski sud za ljudska prava u Strazburu, to isto za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava predstavlja Komitet UN za ekonomska i socijalna prava i mi verujemo da građani i građanke Srbije imaju pravo na ovaj nivo međunarodne zaštite svojih prava. Nije jasno zašto država Srbija uskraćuje svoje građane za ovu mogućnost“, kažu u Inicijativi A 11. 

„U nadi da ćete ping pong sa svojom koleginicom iz Vlade Srbije igrati za stolom a ne prebacivanjem nadležnosti sa jednog resora na drugi, poklanjamo vam jedan reket za stoni tenis“, stoji u pismu Inicijative A 11. 

Ministarkama je, uz ovaj poklon, dostavljen i dokument „Šta nam donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomski, socijalnim i kulturnim pravima?“ a Inicijativa A 11 je ponudila pomoć i saradnju u cilju unapređenja zaštite ekonomskih i socijalnih prava građana i građanki Srbije.