Informacije o načinu podizanja penzije i novčane socijalne pomoći za osobe starije od 65 godina

Ako ste stariji od 65 godina, dok traje zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina, penziju možete podići na dva načina:

  • možete nekome dati punomoćje da novac podigne umesto vas sa vašeg računa;
  • možete da zatražite da vam se penzija isplati na kućnoj adresi.

 

1) Podizanje penzije preko punomoćnika

Ako izaberete da nekome date punomoćje da podigne novac umesto vas, ta osoba mora da prilikom podizanja novca da vaše potpisano punomoćje i pokaže svoju i vašu ličnu kartu.

Punomoćje ne morate da overavate – dovoljno je da ga potpišete. U punomoćje upišite vaše lične podatke, podatke o vašem tekućem računu ili računu koji imate u Poštanskoj štedionici i podatke o osobi kojoj dajete punomoćje da podigne sredstva umesto vas. Upišite i slovima i brojevima tačan iznos novca koji želite da podignete. Ispod ovog obaveštenja videćete primer punomoćja, a možete ga napisati i sami. Ako sami pišete punomoćje, morate da navedete vaše ime, prezime, JMBG, prebivalište (adresu iz lične karte), broj računa sa kog se podiže novčana socijalna pomoć (taj broj piše na vašoj platnoj kartici) i da napišete koji iznos hoćete da se podigne. I za vašeg punomoćnika koji će podizati novac umesto vas morate da navede ime, prezime, JMBG i prebivalište (adresu iz lične karte).

 

2) Isplata penzije na kućnoj adresi

Ako izabetete da vam se penzija isplati na kućnoj adresi, potrebno je da pozovete banku kod koje imate otvoren tekući račun ili Poštu i da kažete da želite da vam se penzija isplati na kućnu adresu.

Ako imate platnu karticu, možete i osobi u koju imate poverenje dati karticu da novac podigne umesto vas.

Novčanu socijalnu pomoć možete podići na isti način kao i penziju. Nekoliko dana pre predviđenog vremena za  isplatu novčane socijalne pomoći pozovite banku u kojoj imate otvoren račun kako biste proverili da li socijalna pomoć može da se isplati i na kućnoj adresi.

Primer punomoćja možete preuzeti ovde