Inicijativa A 11 članica ESCR-Net

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava ove godine postala je članica Međunarodne mreže za ekonomska, socijalna i kulturna prava (ESCR-Net) – najaktivnije i najrasprostranjenije member-led[1] globalne mreže za unapređenje i zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava.

ESCR-Net je zajednička inicijativa grupa i pojedinaca širom sveta koji se bore za ekonomsku i socijalnu pravdu kroz principe ljudskih prava. Organizovanje u okviru Mreže omogućava članicama iste da zajednički istupaju u situacijama kada za to postoji potreba, kao i da kroz razmenu informacija i iskustava unapređuju svoj rad i stanje u sferi ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava u svojim sredinama i globalno.

ESCR-Net broji preko 280 članica – a članice su raznolike i uključuju grassroots pokrete, nevladine organizacije, akademske i istraživačke centre, zagovarače i samostalne eksperte – iz 75 zemalja sveta.

 

Osnovni principi ove Mreže uključuju:

  • Unapređenje i promovisanje svih ljudskih prava kao univerzalinih, nedeljivih i međuzavisnih, sa posebnim fokusom na ekonomska, socijalna i kulturna prava;
  • Obezbeđivanje regionalne i rodne ravnoteže u vođstvu, intersekcijske analize roda i centralnosti grassroots grupa i društvenih pokreta;
  • Utemeljenje aktivnosti mreže u preživljenim iskustvima osoba pogođenih kršenjima ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava i preduzimanje konkretnih kolektivnih akcija zarad uticanja na sistemske promene;
  • Stremljenje ka zajedničkim analizama i konsenzusu u donošenju odluka, ali sa punim poštovanjem autonomije pojedinačnih članica.

 

U okviru Mreže postoje više radnih grupa, a Inicijativa A 11 se priključila radu dve grupe – Radne grupe za strateško zastupanje i Radne grupe za monitoring. Vrlo smo srećni zbog prilike da sarađujemo sa neverovatnim organizacijama i pojedincima širom sveta koji se posvećeno bave unapređenjem i zaštitom ekonomskih i socijalnih prava već godinama, a u nekim slučajevima i decenijama. Najpre nas raduje mogućnost da učimo od njih, ali takođe i prilika da delimo iskustva i lekcije i kolektivno definišemo strategije, akcije i ciljeve kroz koje ćemo raditi na obezbeđivanju i unapređenju ekonomskih i socijalnih prava.

Više informacija o tome ko sačinjava ESCR-Net i čime se bave organizacije članice kao deo te mreže možete naći ovde i ovde.

[1] Mreža kojom zapravo upravljaju članice.