Incident u Prihvatnom centru Obrenovac kulminacija sve zastupljenijeg anti-izbegličkog raspoloženja

 

U Beogradu, 7. maja 2020. godine, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava najoštrije osuđuje večerašnji nasilni upad motornim vozilom građanina F.R. u Prihvatni centar u Obrenovcu kao i propagandni način na koji je ovaj pojedinac odlučio da svoje protivustavne i protivzakonite akte podeli sa širom javnošću.

Odgovor nadležnih pravosudnih organa na ovaj incident mora da bude najoštriji mogući, s obzirom da su ovde ostvarena zakonska obeležja više krivičnih dela, a pre svega krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.

Članom 317, stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika predviđeno je da će se osoba koja izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili versku mržnju, ili netrpeljivost među narodima ili etničkim zajednicama koje žive u Srbiji ugrožavanjem njihove sigurnost, kazniti kaznom zatvora od 1 do 8 godina.

Pored toga, kako je F.R. upravljajući motornim vozilom ugrozio i život i telesni integritet zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Komesarijatu za izbeglice i migracije koji su se takođe nalazili na ulazu u prihvatni centar i u samom prihvatnom centru, tj. na mestima na kojima je okupljen veći broj ljudi, njegovim ponašanjem ostvarila su se i zakonska obeležja krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti predviđene u članu 278, stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika.

Dodatno, kako zaposleni u Komesarijatu imaju status službenog lica, dok zaposleni u Ministarstvu odbrane status vojnog lica, u ponašanju F.R. stekla su se i zakonska obeležja napada na službeno lice (član 323 KZ) i napada na vojno lice (član 404 KZ).

Inicijativa podseća da je ovaj incident samo jedan u nizu koji se odigrao u proteklih nekoliko meseci, a koji se dogodio kao posledica sve zastupljenijeg anti-izbegličkog diskursa koji ne zagovaraju samo različita formalna i neformalna udruženja već i pojedine paralamentarne stranke koje netačnim i činjenično neutemljenim informacijama zastrašuju građane floskulama kao što su „naseljavanje migranata“, „islamizacija Srbije“ i „promena strukture stanovništva“.

Inicijativa A 11 ovim putem želi da na jasan način istakne da je politika naseljavanja izbeglica teorijski i pravno nemoguća u postojećim socio-ekonomskim okolnostima i da nizak nivo ostvarenosti i zaštite ekonomskih i socijalnih prava u našoj zemlji ne samo da ima odvraćajući efekat na izbeglice i migrante da percipiraju Srbiju kao zemlju krajnje destinacije, već i podstičući efekat na desetine hiljada mladih državljana Srbije koji iz istih razloga napuštaju našu zemlju.

Jedini način da izbeglice i migranti trajno ostanu u Srbiji jeste da se na teritoriji naše zemlje uspostave veliki pritvorski centri u kojima bi ova ranjiva kategorija osoba bila lišena slobode. Lišenje slobode nije jednako naseljavanju i ono predstavlja najflagrantniji oblik kršenja ljudskih prava koji se već dogodio tokom proteklog vanrednog stanja kada je oko 9.000 ljudi na osnovu diskriminatornih kriterijuma nezakonito, arbitrarno i disproporcionalno lišena slobode u centrima za azil i prihvantnim centrima.

Inicijativa želi još jednom da obavesti javnost da su od 2008. do 31. marta 2020. godine azil u Srbiji dobile 164 osobe od kojih je gotovo pola napustilo Srbiju.

Uzimajući u obzir da ovaj incident predstavlja kulminaciju sve učestalijih napada na izbeglice u Srbiji, Inicijativa A 11 ovom prilikom poziva nadležne pravosudne organe da bez odlaganja iniciraju krivično gonjenje ne samo F.R., već i drugih pojedinaca i grupa koji javno raspiruju i šire nacionalnu i versku mržnju i netrpeljivost.

U ove grupe svakako spadaju tzv. Narodne patrole, Pokret Levijatan, ali i organizatori i administratori Facebook grupe „STOP naseljavanju migranata“ koje svojim delovanjem bez ikakve sumnje podstiču incidente promovišući politike koje zastupaju mađarski premijer Viktor Orban, bivši italijanski ministar unutrašnjih poslova Mateo Salvini i drugi lideri ekstremne desnice koji jačaju u Evropi.

Ističemo da politike navedenih država i javni istupi njihovih zvaničnika za posledicu imaju davljenje ljudi u Mediteranu, izgladnjivanja izbeglica, mahom žena i dece u tranzitnim pritvorskim centrima Reske i Tompa u Mađarskoj i druge teške posledice.

Zbog svega navedenog, Inicijativa A 11 očekuje brz, oštar i odlučan odgovor nadležnih institucija na sve navedene pojave, a u cilju slanja jasne poruke da raspirivanje mržnje i napadi na ljude drugačije vere, nacije ili rase nisu ponašanja koja se tolerišu.

Na kraju Inicijativa A 11 izražava svoju solidarnost sa svim izbeglicama, migrantima i tražiocima azila, ali i svima onima koji se zbog svog rada i delovanja u poslednjih nekoliko meseci sve više nalaze na udaru pojedinaca i grupa koji svojim ponašanjem krše Ustav i zakone Republike Srbije.