COVID-19 se ne može zaustaviti ukoliko se ranjivim grupama ne omogući bezbedan pristup čistoj vodi – kažu UN eksperti

Imajući u vidu da je pranje ruku sapunom i čistom vodom od ključnog značaja u borbi protiv virusa COVID-19, u čitavom svetu vlade moraju da obezbede neprekidan pristup dovoljnoj količini vode za one grupe stanovništva koje žive u najnepovoljnijim uslovima, rekli su UN eksperti”.

„Globalna borba protiv pandemije ima male izglede za uspeh ukoliko lična higijena, kao glavna mera za sprečavanje zaraze, nije dostupna za 2,2 milijarde ljudi koji nemaju pristup čistoj vodi,“ podvukli su eksperti.

„Apelujemo na vlade da smesta zabrane isključivanje vode onima koji ne mogu da plate račune za vodu. Takođe je od ključnog značaja da tokom trajanja krize besplatno dostavljaju vodu osobama koje žive u siromaštvu, kao i onima koje će pogoditi predstojeća ekonomska kriza. Pružaoci usluga iz javnog i privatnog sektora moraju se obavezati na to da će sprovoditi ove osnovne mere. 

„Za one koji žive sa najviše privilegija, pranje ruku sapunom i čistom vodom – što je glavna odbrana od virusa – predstavlja jednostavnu radnju. Ali za neke grupe stanovništva širom sveta, to je luksuz koji ne mogu da priušte“.

UN eksperti su pozdravili mere koje su neke vlade najavile u cilju ublažavanja posledica gubitka radnih mesta, što će verovatno da se dogodi usled epidemije, i pozvali su na usvajanje javnih politika koje će omogućiti neprekidan pristup vodi i sanitaciji. 

„Osobe koje žive u nehigijenskim naseljima, beskućnici, seosko stanovništvo, žene, deca, stariji, osobe sa invaliditetom, migranti, izbeglice i sve druge grupe podložne posledicama pandemije moraju da imaju neprekidan i priuštiv pristup dovoljnoj količini vode. Za njih, to je jedini način da se pridržavaju preporuka zdravstvenih institucija i primenjuju stroge mere higijene,“ izjavili su UN eksperti.

Oni su izrazili svoju zabrinutost da će ekonomski ranjive grupe stanovnitva postati žrtve začaranog kruga. „Ograničen pristup vodi znači da je za njih veća verovatnoća da će se zaraziti. Zaraza vodi ka bolesti i merama izolacije, što onda ljudima bez društvene sigurnosti otežava da i dalje zarađuju za život. Samim tim, njihova ranjivost raste, što onda vodi ka još ograničenijem pristupu vodi. Vlade moraju da sprovedu mere da prekinu ovaj ciklus“.

„Tokom našeg mandata, nastavićemo da insistiramo da je potrebno omogućiti da „niko ne bude izostavljen“. Vlade moraju da obrate posebnu pažnju na marginalizovane grupe koje su retko u središtu javnih politika vezanih za vodu i sanitaciju. S obzirom na COVID-19, ova poruka ima još veću težinu,“ izjavili su.