BAS diskriminisao Rome nosače prtljaga

U postupku po pritužbi koju je podnela A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je mišljenje kojim je utvrdila da je Beogradska autobuska stanica postupala u suprotnosti sa obavezama iz čl. 6. i 12, a u vezi sa čl. 24. Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno da je Beogradska autobuska stanica izvršila diskriminaciju pripadnika romske nacionalne manjine koji su radili na raznošenju prtljaga na ovoj stanici.

Podsećamo da je nakon premeštanja dolaznih perona na Beogradskoj autobuskoj stanici nosačima, koji su kao registrovani preduzetnici godinama radili na raznošenju prtljaga, od strane obezbeđenja onemogućen pristup peronima uz obrazloženje da „Cigani ne mogu više da rade“. Nosači prtljaga su tada takođe trpeli pritiske i od strane policijskih službenika koji su im oduzimali kolica za prenos prtljaga i udaljavali ih sa obrazloženjem da nemaju ovlašćen pristup stanici.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti donela je preporuku prema kojoj Beogradska autobuska stanica treba da uputi pisano izvinjenje licima prema kojima je izvršena diskriminacija, da sprovede obuku za zaposlene o prepoznavanju diskriminacije sa posebnim osvrtom na diskriminaciju pripadnika romske nacionalne manjine, da omogući svim pripadnicima romske nacionalne manjine nesmetano korišćenje staničnih usluga, kao i da pri eventualnom organizovanju stanične službe prilikom zapošljavanja razmotri mogućnost sprovođenja afirmativnih mera za pripadnike romske nacionalne manjine imajući u vidu njihovu prethodnu zastupljenost u obavljanju ovog posla.

Inicijativa A 11 nastaviće da prati postupanje Beogradske autobuske stanice i da zastupa interese nosača prtljaga, posebno u pogledu najavljenog organizovanja nove službe za prenos prtljaga na ovoj stanici.