Inicijativa A 11 uputila komentare na poslednju verziju Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

Godinu dana nakon završetka javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja organizovalo je konsultativni sastanak i dostavilo na uvid javnosti novu verziju Nacrta zakona. Međutim, i u novoj verziji Nacrta gotovo su u potpunosti izostale ključne izmene koje su predlagale organizacije civilnog društva, a zadržane su pojedine odredbe koje su u suprotnosti sa Ustavom i međunarodnim obavezama države. Stoga je Inicijativa A 11 dostavila komentare i sugestije i na novi tekst Nacrta. Komentari se najpre odnose na odredbe Nacrta kojima se narušavaju ljudska prava korisnika novčane socijalne pomoći putem uvođenja prinudnog neplaćenog rada. Pored toga, primedbe su upućene i zbog preširoko postavljenih ovlašćenja centara za socijalni rad u pogledu obrade podataka o ličnosti korisnika novčane pomoći prilikom prikupljanja podataka o boravku pojedinaca ili njihovih članova porodice u inostranstvu. Najzad, ponovo je ukazano na neodgovarajuća rešenja koja su se nalazila i u prethodnom tekstu Nacrta od jula 2018. godine.

Celokupan tekst komentara na Nacrt zakona o izmenama i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti možete pogledati ovde.