A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava jedna od članica-osnivača Međunardne alijanse za pravo na stanovanje

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava prisustvovala je sastanku organizacija koje se bave pravom na adekvatno stanovanje, koji je organizovala Globalna inicijativa za ekonomska, socijalna i kulturna prava uz podršku Fondacije Fridrih Ebert a koji je održan tokom prve nedelje martovskog zasedanja Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Ženevi.

Na sastanku su se okupile organizacije sa ciljem da se pravo na adekvatno stanovanje rekonceptualizuje i vrati na agendu Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Istovremeno, ovaj sastanak poslužio je i kao prilika da se razmotre ključni nalazi poslednjeg izveštaja Specijalne izvestiteljke Ujedinjenih nacija za pravo na adekvatno stanovanje, kao i da se uspostavi platforma za razmenu iskustava i saradnju organizacija koje se u različitim regionima, kontekstima i pravnim sistemima bave pravom na adekvatno stanovanje. Tokom trajanja sastanka odlučeno je i da se formira Međunarodna alijansa organizacija za pravo na stanovanje, koja bi okupljala organizacije koje su bile prisutne na sastanku ali i druge grupe, pojedince i inicijative koje u svom radu doprinose unapređenju prava na adekvatno stanovanje. Ova alijansa služiće kao neformalna grupa za zagovaranje za unapređenje pravnog okvira u oblasti prava na adekvatno stanovanje ali i za vraćanje fokusa na ovo pravo posebno pred UN ugovornim telima i Savetom za ljudska prava.

Takođe, Međunarodna alijansa za pravo na stanovanje učestvovaće u procesu praćenja i sprovođenja Održivih ciljeva razvoja koji su zasnovani na ljudskim pravima, posebno Ciljem 11 kojim je, između ostalog predviđeno da se do 2030. godine obezbedi pristup adekvatnom, bezbednom i pristupačnom stanovanju i javnim servisima i da se unaprede slamovi“.

Pored Inicijative A 11, Međunarodna alijansa za pravo na stanovanje okuplja organizacije iz Nigerije, Kenije, Filipina, Indonezije, Kanade, Sjedinjenih američkih država, Ujedinjenog kraljevstva i Argentine.