Za tango je potrebno dvoje: sinergijski pristup odlučivanju čoveka i mašine

Donator: Evropska unija

Period trajanja projekta: oktobar 2023 – septembar 2027.

TANGO će razviti teorijsku osnovu i računarski okvir za hibridne sisteme za podršku odlučivanju (HDSS) u kojima su ljudi i mašine usklađeni u smislu vrednosti i ciljeva, poznaju svoje snage i rade zajedno na donošenju optimalne odluke. Sistem će biti razvijen sa konzorcijumom od 21 partnera, iz 9 različitih zemalja, sa fokusom na jačanje liderstva Evrope u veštačkoj inteligenciji koja je usmerena na čoveka.
Inicijativa A 11 će obezbediti da sistem kreiranja ljudski centrirane politike bude sproveden uz uključivanje građana,u svim fazama dizajna, implementacije i evaluacije sistema. U tom smislu, posebno će se obratiti pažnja na građane na koje će se odnositi TANGO okvir koji će formulisati Ministarstvo za socijalnu zaštitu i demografiju Republike Srbije.