Unapređenje ljudskih prava najranjivijih grupa tokom krize izazvane korona virusom

Donator: Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

Period trajanja projekta: april 2020 – septembar 2020.

Osnovni cilj projekta koji Inicijativa A 11 sprovodi uz pomoć ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu je unapređenje ljudskih prava najranjivijih grupa koje su višestruko pogođene krizom koju je izazvala epidemija korona virusa. Kroz ovaj projekat Inicijativa A 11 baviće se i analizom mera koje je država Srbija donela tokom proglašenja vanrednog stanja.

Aktivnosti tokom projekta:

  • Razvijanje platforme za pomoć najugroženijima „Dojavi“;
  • Dokumentovanje povreda ljudskih prava tokom vanredne situacije;
  • Kreiranje analiza koje se odnose na mere koje je država Srbija donela tokom vanredne situacije;
  • Kreiranje preporuka za postupanje države kako bi se smanjile posledice pandemije po najugroženije grupe stanovništva i njihova ekonomska i socijalna prava.