Unapređenje komunikacije o ekonomskim i socijalnim pravima u Srbiji

Donator: CRTA

Period trajanja projekta: jul 2021 – decembar 2021.

 

Projekat „ Unapređenje komunikacije o ekonomskim i socijalnim pravima u Srbiji“ sprovodi se kao nastavak dosadašnjih kampanja za podizanje svesti o problemima u zaštiti ovih prava koje je Inicijativa A 11 uspešno sprovodila kroz projektnu podršku organizacije CRTA.

Ovogodišnja kampanja ima za cilj pokretanje dijaloga u javnosti o mogućnostima unapređenja zaštite ekonomskih i socijalnih prava, pre svega putem ratifikacije Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.