Podrška najugroženijim grupama tokom krize izazvane koronavirusom

Donator: Britanska ambasada u Beogradu

Period trajanja projekta: septembar 2020 – februar 2021.

Smisao ovog projekta jeste obezbeđivanje direktne podrške najugroženijim zajednicama u Srbiji (Romi i Romkinje, interno raseljena lica, stanovnici i stanovnice neformalnih naselja) pri ostvarivanju ekonomskih i socijalnih prava u vreme pandemije koronavirusa.

Podrška najpogođenijim zajednicama odvijaće se kroz:

  • Razmenu informacija i lokalnu kampanju za unapređenje pristupa ekonomskim i socijalnim pravima za najugroženije grupe (ova aktivnost odvijaće se kroz pravnu pomoć na terenu i razmenu informacija);
  • Direktnu podršku pri pribavljanju dokumenata, ostvarivanju prava na pristup vodi, električnoj energiji i sanitarnim uslugama, kao i pri ostvarivanju prava na obrazovanje dece koja dolaze iz najugroženijih grupa stanovništva.