Participacija i partnerstvo za socijalnu inkluziju

Donator: Evropska unija

Period trajanja projekta: januar – decembar 2024

Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju, zaštiti i punom uživanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, posebno za najmarginalizovanije pojedince i grupe, one koji se suočavaju sa najvećim izazovima u vezi sa socijalnom isključenošću i zaštitom dece, kao što su Romi, interno raseljena lica, osobe u situaciji beskućništva, pojedinci koji žive u neformalnim naseljima, korisnici sistema socijalne zaštite, kao i oni koji su isključeni iz njega.

Glavne aktivnosti ovog projekta podeljene su u četiri seta i sastoje se od:

  • Vođenja strateških parnica u vezi sa socijalnom inkluzijom i zaštitom dece
  • Praćenja politika i zagovaranja kroz partnerstva fokusirana na pitanja socijalne inkluzije i zaštite dece
  • Edukativnih programa za organizacije civilnog društva, aktivističke grupe, sindikate, javnu upravu i pravosuđe
  • Razvoja zajednice kroz participativne mehanizme koji angažuju najmarginalizovanije zajednice, kao što su – sprovođenje građanskih skupština, monitoring ekonomskih i socijalnih prava koji sprovodi zajednica i mreža parapravnika