Operacionalizacija ljudskih prava – Od praktičnih politika do lokalnog nivoa

Donator: Britanska ambasada u Beogradu
Period trajanja projekta: oktobar 2018. – mart 2019.

Cilj projekta je uvođenje inovativnih pristupa razumevanju i operacionalizaciji ljudskih prava u Srbiji, kao i razmena iskustava i novih tehnika i alata za njihovo unapređenje u Srbiji. Pored toga, cilj je da se podstakne javna diskusija, kako među zainteresovanim stranama tako i među širom populacijom, u pogledu ostvarenja prava i specifičnih oblasti koje se odnose na ljudska prava a koja su do sada bila manje zastupljena u Srbiji, te da se tako napravi put ka otvaranju procesa inkluzivnosti ljudskih prava u širem smislu.

Predviđene aktivnosti su organizacija predavanja, treninga, javnih diskusija, foruma i konferencije.