Bliskost i nega: Briga o starijim osobama u Srbiji tokom pandemije Covid-19

Donator: Mreža univerziteta otvorenog društva, delimično podržana grantom Fondacije za otvoreno društvo

Period trajanja projekta: avgust 2021 – jul 2022.

 

Pandemija Covid-19 uticala je na to kako razumemo i praktikujemo negu. Imperativ bezbednosti u ovoj krizi zahteva da se ljudi uzdrže od bliskih i direktnih kontakata. Kako je virus posebno opasan za starije osobe, one su najviše pogođene pandemijskim ograničenjima, a istovremeno im je često potrebna bliska nega.

Naš projekat koji sprovode Institut za filozofiju i društvenu teoriju (IFDT) i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, u partnerstvu sa Bard koledžom, nastoji da razume šta se dešava kada fizička bliskost postane prepreka u zbrinjavanju  i otkrije „alternative“ – neviđene puteve brige o starima u dve opštine u Srbiji.