Author: a11initiative

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Apel za izmenu Pravilnika o obrascima u postupku ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć zbog njegove neusaglašenosti sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i Zakonom o pojednostavljenom...

Kako definišemo stanje siromaštva? Da li je ono obrnuto proporcionalno obavljanju rada i sticanju naknade na taj način? Odgovor na ova pitanja, proizlazi iz konteksta u koji bismo ova dva pojma stavili. Postoje brojni modaliteti radnog angažovanja, ali i različiti nivoi potreba pojedinca, porodice ili domaćinstva čija (ne)mogućnost...

Tekst je objavljen u 89. broju magazina Liceulice (februar 2023. godine) Otkad više nema jednostavnih i grafički savršenih oglasa „Klavire prevozi Ostoja”, tog upornog i vrednog čoveka koji je spasio svaku beogradsku porodicu muke prenošenja klavira one jedne godine kada su im deca pokazala naklonost muzici, nalepljene oglase...

Desetog februara održali smo razgovor o unapređenju ekonomskih i socijalnih prava kroz bolju primenu antidiskriminacionog zakonodavstva, koji je okupio predstavnike i predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Republičkog sekretarijata za javne politike, Tima Ujedinjenih nacija za ljudska...

Tekst je objavljen 22.12.2022. na sajtu nedeljnika Vreme, sa uredničkim izmenama Jabučki rit je naselje u opštini Palilula, udaljeno dvadesetak kilometara od centra Beograda. Sa druge strane Dunava je naselje Novi Dorćol, u opštini Stari grad, u centralnoj zoni Beograda. U Jabučkom ritu je 2015. godine, završeno i...

Donator: Internews Network Period trajanja projekta: novembar 2022 – jul 2023. U okviru ovog projekta fokusiramo se na novi Zakon o socijalnoj karti i korišćenje automatizovanog odlučivanja u sistemu socijalne zaštite koje je ovaj zakon uveo. Posebno analiziramo i zagovaramo protiv inherentne pristrasnosti u targetiranju najugroženijih grupa...

Donator: Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice Period trajanja projekta: januar 2023 – decembar 2023. Cilj projekta koji sprovodimo uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice je unapređenje zaštite i lokalne integracije najugroženijih interno raseljenih lica (IRL) kroz bolji pristup lokalnoj integraciji i socijalnim pravima (pravo na obrazovanje,...

Mreža organizacija civilnog društva za borbu protiv beskućništva obaveštava građane da je Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda u saradnji sa Crvenim krstom Beograd prvi put otvorio privremeno prenoćište za osobe u situaciji beskućništva na adresi Dr Milutina Ivkovića broj 2, Autokomanda. Ovakva usluga smeštaja je...