Author: a11initiative

Dvadeset organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana objavilo je danas zajedničko pismo u kojem traže da radnička i socijalna prava budu uvrštena u agendu Berlinskog procesa i predstojećih diskusija o zajedničkom tržištu. U pismu, organizacije pozivaju lokalne vlade, regionalna tela i Evropsku uniju da daju prioritet...

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv beskućništva, 10. oktobra, Mreža organizacija za borbu protiv beskućništva organizuje solidarni ulični skup "Niko bez hrane, niko bez krova, niko bez podrške!" 2023 kod Terazijske česme sa početkom u 17:00 časova. Ovom prilikom podsećamo nadležne institucije da prestanu da ignorišu...

Nakon više od pet godina od početka zalaganja Inicijative A 11 za ratifikaciju Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji građanima i građankama Srbije omogućava međunarodnu zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, Narodna skupština je na nedavno završenoj sednici usvojila Predlog...

Obaveštavamo javnost da je na današnjoj sednici Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica Skupštine grada Beograda odlučivanje o inicijativi za preimenovanje parka na Slaviji u „Park Dušana Jovanovića“ – odloženo. Razloge za ovakvu odluku smatramo nedovoljno jasnim. Dušan Jovanović je bio četrnaestogodišnji romski dečak koji...

Grupa organizacija civilnog društva skreće pažnju javnosti na to da je u sredu, 9. avgusta, završena javna rasprava o Nacrtu zakona o dopunama Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama koji je pripremilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, a kojim se propisuju uslovi za prinudno zadržavanje...

U Beogradu, 27. jula 2023. godine, Inicijativa A 11 je predstavila dosije „Antisocijalni efekti Zakona o socijalnoj karti“ koji se bavi primenom Zakona o socijalnoj karti u Medija centru u Beogradu. Budući da je prošlo više od petnaest meseci od početka primene ovog Zakona stekli su...

U Beogradu, na opštini Čukarica, 26. juna 2023. godine, JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ isključilo je sa vodovodne mreže objekat neformalnog kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ u kojem živi 12 romskih porodica, među kojima su i one interno raseljene sa Kosova. U usmenom obrazloženju kao razlog...