Author: a11initiative

Mreža psihosocijalnih inovacija (PIN) obaveštava javnost o svom režimu rada i dostupnosti psihološke podrške izbegličkoj populaciji tokom vanrednog stanja:  "PIN je nastavio da pruža psihološku podršku sa prevođenjem na daljinu (telefonski ili putem interneta) za korisnike u svim smeštajima u kojima inače pružamo redovnu podršku (AC...

U Beogradu, 30. mart 2020, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava delujući kroz svoj Program solidarnosti izradila je Analizu odstupanja od ljudskih prava u vreme vanrednog stanja izazvanog epidemijom zarazne bolesti COVID-19. Polazeći od Ustava Republike Srbije, kao i Međunarodnog pakta o građanskim...

Imajući u vidu da je pranje ruku sapunom i čistom vodom od ključnog značaja u borbi protiv virusa COVID-19, u čitavom svetu vlade moraju da obezbede neprekidan pristup dovoljnoj količini vode za one grupe stanovništva koje žive u najnepovoljnijim uslovima, rekli su UN eksperti". „Globalna borba protiv pandemije ima...

Vlade ne smeju da dozvole da njihov odgovor na pandemiju COVID-19 doprinese ksenofobiji i rasnoj diskriminaciji, i moraju da iskorene ksenofobiju iz svih državnih politika i poruka koje država šalje, izjavila je E. Tendaji Ačiume, Specijana izvestiteljka Ujedinjenih nacija za rasizam, povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskriminacije.  „Krize...

Najbolji odgovor na moguću ekonomsku i društvenu katastrofu koju će izazvati COVID-19 kriza jeste da se finansije stave u službu ljudskih prava, i da se podrže oni u nepovoljnijem položaju, uz pomoć hrabrih finansijskih poteza, izjavio je danas ekspert UN za ljudska prava. „Za ublažavanje razornih...

U Beogradu, 17. marta 2020. godine, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava poziva Vladu Republike Srbije da bez odlaganja preduzme mere radi zaštite najugroženijih građana tokom vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa SARS-CoV-2 (korona virus). Iako je jasno da se u uslovima krize koja...

Eksperti Ujedinjenih nacija za ljudska prava danas su apelovali na države članice da se suzdrže u nametanju preteranih bezbednosnih mera u odgovoru na epidemiju korona virusa, i podsetile ih da mere vanrednog stanja ne smeju da se koriste za suzbijanje političkih neslaganja. „U potpunosti uviđamo ozbiljnost...