Author: a11initiative

Grad Beograd i konzorcijum sačinjen od kompanija Suez, Itochu i Marguerite fond, koji gradi spalionicu otpada na deponiji u Vinči, uz finansijsku podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), nisu ispunili standarde ove banke u pogledu podrške ljudima koji su pogođeni projektom, a koji...

Inicijativa A 11 je 15. novembra 2020. godine, u skladu sa pozivom Komiteta za prava deteta za dostavljanje komentara na Nacrt opšteg komentara br. 25 o pravima dece u kontekstu digitalnog okruženja, podnela svoje komentare na predloženi tekst. Sam podnesak se osvrće na garancije vezane za...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 30.10.2020. godine podnela prijavu Regulatornom telu za elektronske medije (REM) protiv televizije Studio B, povodom emisije “Jutro sa Sanjom” u kojoj je voditeljka iznela neprimere i rasističke stavove usmerene na pripadnike romske nacionalne manjine. U jednom...

Srbija spada među zemlje sa najvećom nejednakošću u Evropi, zemlje u kojima su domaćinstva izuzetno finansijski opterećena troškovima stanovanja i jedina je u regionu koja nije organizovala nijednu posebnu meru socijalne politike prema najsiromašnijima za vreme prvog talasa korona krize.  Ovo su podaci sa kojima Srbija dočekuje ovogodišnji 17. oktobar - svetski...

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava je 5. oktobra 2020. godine primila obaveštenje Komiteta za nevladine organizacije Ujedinjenih nacija da joj je dodeljen Specijalni konsultativni status pri Ekonomskom i socijalnom savetu Ujedinjenih nacija. Veoma smo zadovoljni dobijanjem ovog statusa, prevashodno zbog činjenice...