Više od 60 porodica živi bez struje, Grad sprema prinudna iseljenja socijalno ugroženih

Više od 600 stanara u naselju Kamendin u Zemun Polju, najvećem naselju socijalnih stanova u Beogradu, mesecima je na ivici opstanka, pritisnuto dugovima za troškove stanovanja i izvršnim postupcima za naplatu dugova. U ovom naselju trenutno više od 60 porodica živi bez struje, jer su zbog nagomilanih dugova isključeni sa mreže za snabdevanje električnom energijom, a protiv više od 200 njih je pokrenut izvršni postupak za naplatu dugovanja za Infostan. Neke porodice su i pred rizikom da Grad Beograd protiv njih pokrene postupak prinudnog iseljenja.

“Ovo je neodrživa situacija za korisnike socijalnih stanova, ovi ljudi ne mogu da pokriju troškove stanovanja od socijalne pomoći ili minimalnih prihoda koje, eventualno, imaju. Oni koji budu prisilno iseljeni, završiće na ulici”, kaže Marko Vasiljević iz organizacije „A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava“ (Inicijativa A 11) koja se, u ime stanara Kamendina, pre šest meseci obratila gradskim vlastima i tražila od njih da se uključe u rešavanje ovog problema i nađu održivo rešenje za ove ljude. Međutim, od gradskih vlasti još uvek nema odgovora. 

Inicijativa A 11 je krajem maja dr Zoranu Radojičiću, gradonačelniku Beograda, uputila “Inicijativu za rešavanje socijalnih i komunalnih problema korisnika socijalnih stanova u Zemun polju”. Nakon tri meseca bez odgovora, Inicijativa A 11 je poslala urgenciju gradonačelniku, posle koje je stigao odgovor iz Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda da oni nisu nadležni i da su Inicijativu prosledili Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove. Međutim, ni ovaj Sekretarijat ne odgovara na zahtev već skoro tri meseca. U isto vreme kada je zahtev prosleđen gradonačelniku, kopija ovog pisma poslata je i Ombudsmanu grada Beograda, Gradskom centru za socijalni rad – odeljenje u Zemunu, kao i Gradskoj opštini Zemun. 

Troškovi stanovanja u socijalnim stanovima značajno prevazilaze prihode domaćinstava koja u njima žive. Grad Beograd dodeljuje subvenciju od 30% najugroženijim kategorijama za plaćanje zakupa i troškova Infostana i ova pogodnost važi samo ukoliko se računi izmiruju redovno, svakog meseca. Imajući u vidu da većina njih živi ili od vrlo niskih penzija ili socijalne pomoći, oni uglavnom moraju da biraju između plaćanja računa i zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. Tako se dugovi za račune nagomilavaju a korisnici gube subvencije i moraju da plaćaju pune iznose.

Zbog nagomilanih dugova mnoge porodice se već nalaze u riziku od prinudnog iseljenja jer je Grad Beograd, kao vlasnik stanova, protiv njih pokrenuo ili u svoju korist prvosnažno okončao sudski postupak za iseljenje. Ovo praktično znači da će Grad Beograd koji im je dodelio socijalne stanove zbog ugroženosti uskoro početi da ih prinudno iseljava iz tih stanova. Iniciijativa A 11 pita – ako ih Grad prinudno iseli, gde će da ih smesti, jer će ovi ljudi automatski završiti na ulici, među beskućnicima (o kojima bi opet Grad morao da vodi računa). 

Među stanarima ima i ozbiljno bolesnih ljudi, koji imaju terapije za koje takođe treba izdvajati novac, kog – nema. U posebno teškoj situaciji su korisnici socijalne pomoći koji su i radno sposobni jer oni primaju socijalnu pomoć devet meseci a ne tokom cele godine. Oni, praktično, nemaju nikakva sredstva za život tokom ta tri meseca. 

Problem stanovnika Kamendina je trenutno gorući problem sistema socijalne zaštite siromašnih i ugroženih u glavnom gradu, a gradske vlasti šest meseci ignorišu poziv za razgovor i rešavanje ovog problema. 

Ova situacija otvara i pitanje koncepta socijalnog stanovanja u Srbiji, uopšte, načina na koji se regulišu troškovi stanovanja za najugroženije i dodeljuju subvencije, jer se pokazuje da postojeći koncept ne radi u korist zaštite ugroženih građana već ih gura dalje i dublje u siromaštvo, s pretnjom beskućništva. 

O situaciji u kojoj se nalaze stanovnici pomenutog naselja možete pogledati emisiju koju je u saradnji sa Inicijativom A 11 snimila ekipa “Marka Žvaka”.