Unapređenje kapaciteta OCD u Srbiji da zaštite ekonomska i socijalna prava Roma i migranata po izbijanju pandemije Covid-19

Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Period trajanja projekta: jun 2021 – mart 2023.

 

Glavni cilj ovog projekta koji Inicijativa A 11 sprovodi zajedno sa Forumom Roma Srbije, Centrom za istraživanje javnih politika i Međunarodnim komitetom za spasavanje izbeglica (IRC) je jačanje kapaciteta i otpornosti zajednice u cilju bolje zaštite ekonomskih i socijalnih prava tokom i nakon pandemije korona virusa kao i jačanje kapaciteta za rešavanje budućih vanrednih situacija. Deo aktivnosti ovog projekta fokusiraće se i na pružanje pravne podrške i zaštite najugroženijim Romima, izbeglicama i migrantima.

Neke od glavnh aktivnosti:

  • Pružanje pravne pomoći Romima i izbeglicama;
  • Prikupljanje svedočenja najugroženijih Roma i migranata o njihovoj situaciji tokom i nakon pandemije;
  • Priprema analize uticaja Covid-19 na poštovanje ekonomskih i socijalnih prava Roma i migranata u Srbiji;
  • Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje rade sa Romima i izbeglicama.