Učestvovali smo na 32. godišnjem sastanku EBRD-a

Predstavnici Inicijative A 11 su učestvovali na 32. godišnjem sastanku i poslovnom forumu Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) koja se održala u Samarkandu, Uzbekistan, od 16. do 18. maja 2023. godine. Ovaj događaj jednom godišnje okuplja investitore, klijente, civilno društvo i javne službenike, sa ciljem pokretanja diskusije na različitie teme od zajedničkog značaja, pod okriljem Banke. Forum je ove godine bio i prilika da nezavisni mehanizam EBRD-a, IPAM (Independent Project Accountability Mechanism), predstavi svoju ulogu u utvrđivanju odgovornosti i adresiranju štete, koja može nastati ukoliko se neki projekat finansiran od strane Banke ne sprovede u skladu sa njenim politikama.

Inicijativa A 11 je u novembru 2020. godine pokrenula žalbeni postupak pred ovim mehanizmom (više detalja se može naći ovde), u ime 17 porodica koje su živele i radile na deponiji u Vinči, sve do izgradnje nove spalionice, kada su prinudno raseljene iz svojih baraka i ostavljene bez smeštaja i prihoda. Prilikom njihovog raseljavanja je prekršen niz odredbi kako nacionalog, tako i međunarodnog zakonodavstva, kao i standardi EBRD-a koji se odnose na neusaglašenost preduzetih aktivnosti sa socijalnim i ekološkim politikama Banke. Na taj način se pokrenuo proces medijacije u kom učestvuju svi akteri relevantni za ovaj projekat, a Incijativa A 11 je pozvana na navedenu konferenciju da iz perspektive pogođenih porodica predstavi prepreke i izazove koji su se javili tokom postupka, kao i načine na koje su se isti prevazišli. Panel pod nazivom „Mehanizam zaštite i održivost kroz rešavanje sukoba“ se održao 16. maja, kada je ovaj slučaj predstavljen iz različitih uglova, a predstavnik Inicijative A 11, Danilo Ćurčić, detaljnije je pojasnio kako je on tekao od momenta raseljavanja romskih porodica krajem 2018. godine i sa kojim su se sve problemima one do sada suočile. Takođe, diskutovalo se i o procesu iznalaženju rešenja koja treba da budu adekvatna i prihvatljiva za sve. Ovaj panel su pretežno ispratili aktivisti iz zemalja Centralne Azije, koje su bile u fokusu ovogodišnjeg međunarodnog skupa.

S obzirom da se proces medijacije privodi kraju, ostaje da se vidi da li će rezultati ovog postupka biti adekvatni i održivi, i da li će raseljene porodice u punom obimu ostvariti pristup stanovanju i obnovi sredstava za život, što su dve glavne stavke tražene u pritužbi.