Tražimo park Dušana Jovanovića

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava obratila se Apelom odbornicima Skupštine grada Beograda u želji za podrškom Inicijativi za preimenovanje parka ,,Mitićeva rupa“ u ,,Park Dušana Jovanovića“. Spomenuta Inicijativa je podneta na godišnjicu ubistva Dušana Jovanovića, 18. oktobra 2022. godine, od strane njegove porodice i Inicijative A 11 i do momenta podnošenja Apela je ignorisana od strane nadležnog gradskog organa – Komisije za spomenike i nazive trgova i ulica.

Odsustvo bilo kakve reakcije na podnetu Inicijativu osnovni je motiv za obraćanje svakoj odborničkoj grupi pojedinačno. Smatramo da preimenovanje ovog parka nije uslovljeno ni pravnim ni političkim preprekama. Park je u javnoj svojini i odluka o njegovom nazivu je u potpunoj nadležnosti grada Beograda. Pored toga, Dušan Jovanović je izgubio život zbog svoje nacionalne pripadnosti, usled ostvarenja najpogubnijih ciljeva neo-nacističke ideologije i važno je da park u ulici u kojoj je živeo i pored škole koju je pohađao ponese njegovo ime iz simboličkih razloga, kao opomena i nauk da borba protiv rasno motivisanih zločina i njihovih uzroka nikada ne sme da prestane.

Inicijativa je podržana od Poverenice za zaštitu ravnopravnosti i Dušanovog odeljenja iz osnovne škole.  Međutim, saglasnost za promenu naziva ovog parka dali su posredno i svi naši sugrađani, budući da tabla koja označava neformalni naziv parka ,,Park Dušana Jovanovića“, koja je postavljena na godišnjicu njegovog ubistva, i dalje stoji iako nije trajno fiksirana. Ovo je možda najbolji dokaz o postojanju opšteg javnog mnjenja da se park nazove po imenu nastradalog dečaka, a  odbornici kao predstavnici tih istih građana i Skupština grada bi svakako ovaj nedvosmisleno istaknut stav trebalo da uzmu u obzir pri odlučivanju o Inicijativi.

Ignorisanjem Inicijative obesmišljava se participacija građana u imenovanju trgova, ulica i parkova. Ovim putem još jednom apelujemo na sve nadležne da shvate značaj koje bi ovo preimenovanje imalo u konkretnom slučaju i da u što kraćem vremenskom periodu razmotre ovu Inicijativu u proceduralnom, ali i suštinskom smislu.