Strateške parnice protiv digitalnog nadzora nad socijalnom zaštitom u Srbiji

Donator: Fond za digitalnu slobodu

Period trajanja projekta: januar – septembar 2024

Projekat se fokusira na pitanja koja donosi Zakon o socijalnoj karti usvojen 2021. godine, kao i na Registar Socijalna karta uspostavljen nakon toga. Projekat istražuje sistem socijalne zaštite i nastoji da bolje razume algoritam, analizira iskustva zemalja koje su se zakonski pozabavile pitanjem uvođenja diskriminatornih tehnologija i algoritamskog odlučivanja u javnim službama i od toga zaštitile svoje marginalizovane građane, te da okupi grupu profesionalaca iz Srbije i regiona u svrhu razmene znanja i iskustva i strateškog pristupa slučaju.

Neke od aktivnosti na ovom projektu uključuju:

  • Terenski rad, intervjue i fokus grupe sa akcentom na sistem socijalne zaštite
  • Uporedno-pravna analiza koja ima za cilj sticanje znanja o iskustvima i praksi različitih zemalja
  • Obrnuti inženjering algoritma koji stoji iza Registra Socijalna karta
  • Zajednička radionica koja služi za osmišljavanje i testiranje različitih pravnih strategija