Stanovnici kontejnerskog smeštaja u Orlovskom naselju bez elementarnih higijenskih uslova

U okviru redovnih aktivnosti koje obuhvataju terenske posete romskim naseljima, sa ciljem pružanja pravne pomoći i savetodavne podrške u oblasti prava na pristup socijalnoj zaštiti i prava na odgovarajuće stanovanje, aktivisti Inicijative A11 su tokom aprila obišli porodice koje žive u kontejnerskom naselju na Mirijevu.

Važno je napomenuti da je reč o porodicama koje su, suprotno međunarodnim propisima koji garantuju pravo na adekvatno stanovanje, prinudno iseljene iz neformalnih naselja Gazela (2009) i Belvil (2012), ali i s drugih lokacija u Beogradu. Iako je smeštaj u kontejnerskim naseljima trebalo da bude privremeno stambeno rešenje, stanovnici ovog naselja u Mirijevu već godinama žive u uslovima ispod svakog civilizacijskog minimuma.

Tokom razgovora sa stanovnicima naselja, uočili smo različite probleme s kojima se oni svakodnevno suočavaju, kao što su nedostatak stambenog prostora u odnosu na broj članova porodice, nesigurnost stambenog statusa, dotrajalost stambenih jedinica i slično. Između ostalog, mnogi od njih su kao najveći problem istakli izuzetno loše higijenske uslove, prvenstveno zbog nedostatka sanitarnog kontejnera, koji je izgoreo pre više od dve godine.

Iako su se povodom toga više puta obraćali Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda, koji je zadužen za održavanje stambenih i pratećih objekata u kontejnerskim naseljima, nikakve reakcije nadležnih nije bilo.

U vezi s nedostatkom elementarnih higijenskih uslova, što znatno otežava svakodnevni život stanovnika u kontejnerskom naselju u Mirijevu, Inicijativa A 11 je obavestila Zaštitnika građana. Nakon toga je stručna služba pomenutog organa pokrenula postupak zatraživši od Sekretarijata za socijalnu zaštitu da dostavi podatke o konkretnom slučaju i mogućnostima za rešenje navedenog problema.