Civilno društvo za odgovornu vlast

Civilno društvo za odgovornu vlast

Donator: Britanska ambasada u Beogradu (preko Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost – CRTA)
Period trajanja projekta: oktobar 2018. godine – mart 2019. godine

 

Cilj projekta je unapređenje odgovornosti vlasti u Srbiji u kreiranju i sprovođenju politika od posebnog značaja za proces demokratizacije i evropskih integracija Srbije.

 

Neke od aktivnosti na projektu su sprovođenje istraživanja na teme promena Ustava u oblasti pravosuđa, usvajanja nove medijske strategije, izmene Zakona o slobnodnom pristupu informacijama od javnog značaja, kao i radu nezavisnih institucija i Narodne skupštine, koji CRTA sprovodi sa partnerskim organizacijama Cepris, Transparentnost Srbija, Slavko Ćuruvija fondacija i A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava. Radne verzije rezultata istraživanja dostupne su na ovom linku.