Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojio Rezoluciju 37/4 o pravu na adekvatno stanovanje

Na 37. sednici Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojena je Rezolucija 37/4 o pravu na adekvatno stanovanje, kojom je to telo ponovilo važnost ostvarivanja prava na stanovanje – kako za omogućavanje života u dostojanstvu svima, tako i za postizanje održivih ciljeva razvoja i punu primenu tog prava pojedinaca koji dolaze iz posebno ugroženih grupa.

Rezolucijom se ističu neki od ključnih izazova u ostvarivanju tog prava – podstandardno stanovanje, kojem su izloženi milioni ljudi širom sveta, beskućništvo, kao i to što prinudna iseljenja posebno pogađaju žene, decu, osobe sa invaliditetom i one koje dolaze iz marginalizovanih grupa. Pored toga, ovom rezolucijom Saveta ističe se i da se u poslednje vreme stanovanje, umesto svojih socijalnih uloga, sve češće svodi na finansijski instrument koji treba da donese visoke profite onima koji ulažu u stambeni sektor.

Savet za ljudska prava Ujedinjenih nacija pozvao je države da primene Agendu za održivi razvoj do 2030. godine i da uspostave konsultacije sa civilnim sektorom i drugim akterima kako bi se usvojile strategije za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Istovremeno, Rezolucijom se države pozivaju da naprave pozitivne korake kako bi sprečile i eliminisale beskućništvo, da preduzmu mere radi suzbijanja faktora koji utiču na komodifikaciju stanovanja, te da obezbede pristup pravdi svima koji su izloženi povredama prava na adekvatno stanovanje.

Rezolucija Saveta je posebno značajna i zbog toga što se njome ističu rodni aspekti prava na adekvatno stanovanje i uticaj povreda prava na adekvatno stanovanje na ostvarivanje prava žena.

Tekst Rezolucije nalazi se na ovom linku.