Prilozi

Šta nam donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima – sažetak
Šta nam donose potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Opcioni protokol uz međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentar Nacrta zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Diskriminacija nosača prtljaga na Beogradskoj autobuskoj stanici
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o diskriminaciji
Komentari na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
Komentari na Nacrt zakona o socijalnoj karti
Šta nam donosi potpisivanje i ratifikacija Opcionog protokola uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima
Komentari na dodatni izveštaj Srbije koji je upućen Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih nacija
Zapažanja sa konferencije „Dan posle Dana ljudskih prava – gde smo sada?“
Kriminalizacija rada sakupljača sekundarnih sirovina
Dodatak objavljen u dnevnom listu “Danas” – Ljudska prava: Novi pristup
Propratni materijali sa konferencije “Dan posle Dana ljudskih prava – Gde smo sada?”
Komentari na Nacrt zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
U fokusu: četiri godine prinudnog rada u Srbiji – rezultati primene Uredbe o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći