Privatnost je privatna

Donator: Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR)

Period trajanja projekta: januar 2020 – mart 2022.

Osnovni cilj projekta koji Inicijativa A 11 sprovodi sa Partnerima za demokratske promene i ostalim partnerskim organizacijama na projektu je podrška braniteljima ljudskih prava, organizacijama civilnog društva i ranjivim grupama u zaštiti njihovog prava na privatnost. Projekat će se baviti nekima od zabrinjavajućih tendencija u Srbiji kao što su digitalni nadzor, nedostatak informacija, online uznemiravanje i narušavanje privatnosti od strane vlade i medija kao i negativnim uticajem ovih pojava na slobodu izražavanja i politički aktivizam pre svega kada su u pitanju branitelji ljudskih prava, organizacije civilnog društva i višestruko marginalizovane grupe.

Neke od aktivnosti na projektu biće:

  • Zaštita prava na privatnost branitelja i braniteljki ljudskih prava, organizacija civilnog društva i pripadnika i pripadnica marginalizovanih grupa putem pružanja pravne pomoći i podrške;
  • Dokumentovanje povreda prava na privatnost;
  • Uspostavljanje online platforme za praćenje povreda prava na privatnost;
  • Izveštavanje o primeni pravnog okvira koji se odnosi na pravo na privatnost;
  • Monitoring medija.