Praktikum za ekonomska i socijalna prava

Od 21. marta 2018. godine, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava A 11, u saradnji s Pravnim fakultetom Univerziteta Union, sprovodi Praktikum za ekonomska i socijalna prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

Svrha Praktikuma je da se polaznicama i polaznicima pruži mogućnost da se bliže upoznaju sa osnovnim teorijskim načelima na kojima se zasnivaju ekonomska i socijalna prava, njihovim mestom u sistemu zaštite ljudskih prava na univerzalnom i regionalnom nivou, kao i s pojedinim izazovima vezanim za ostvarivanje tih prava u Republici Srbiji.

Pored toga, program Praktikuma nudi praktična sredstva za bavljenje socijalnim i ekonomskim pravima, a cilj mu je da iz perspektive problema s kojima se građani i građanke Srbije suočavaju osvetli njihove najvažnije aspekte i pruži okvir neophodan za bolje razumevanje specifičnih tema, povezanih sa ostvarivanjem tih prava. Više informacija o Praktikumu i njegovom programu možete naći ovde.

Tags: