Poboljšan pristup ekonomskim i socijalnim pravima za sve žene

Donator: Kvinna till Kvinna

Period trajanja projekta: januar 2024 – decembar 2026

Cilj ovog projekta je da doprinese postizanju rodne ravnopravnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji. Projekat nastoji da upozna nacionalne i međunarodne institucije sa glavnim preprekama ženskim pravima i rodnoj ravnopravnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava, kao i da ojača unutrašnje kapacitete Inicijative A 11.

Aktivnosti projekta obuhvataju podršku višestrukim ranjivim grupama žena, zalaganje za bolji radni status žena angažovanih u neformalnoj ekonomiji, zalaganje i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava i unapređenje kapaciteta Inicijative A 11 koja će dovesti do efikasnije realizacije projektnih i programskih aktivnosti u sve četiri ključne oblasti našeg rada.