Opeativni grant u oblasti antidiskriminacije, različitosti i socijalnog uključivanja

Donor: Evropska unija

Period trajanja projekta: januar 2023 – decembar 2023.

Ovaj grant ima za cilj unapređivanje uloge Inicijative A 11 i drugih organizacija civilnog društva u proaktivnom uticaju na javne politike vezane za socijalno uključivanje i zaštitu dece, kao i jačanje kapaciteta Inicijative A 11 za odgovorno mapiranje i odgovaranje na potrebe marginalizovanih građana u vezi sa njihovom socijalnom uključenošću i zaštitom dece, samostalno i zajedno sa drugim društvenim akterima.

Aktivnosti koje ovaj grant podržava su sledeće:

  • Vođenje strateških parnica koje utiču na politike vezane za socijalno uključivanje i zaštitu dece
  • Praćenje javnih politika i zagovaranje kroz partnerstva fokusirana na pitanja socijalne inkluzije i zaštite dece
  • Organizovanje edukativnih programa za organizacije civilnog društva, aktivističke grupe, sindikate, državnu upravu, pravosuđe
  • Razvoj zajednice kroz participativne mehanizme koji uključuju najmarginalizovanije zajednice, sprovođenjem participativnih foruma i uspostavljanjem mreže parapravnika