Održani prvi „Dani socijalnih prava” u Beogradu

Od 10. do 13. maja ove godine, Inicijativa A 11 je po prvi put organizovala manifestaciju pod nazivom “Dani socijalnih prava”. 

Ovogodišnji program obuhvatao je tri segmenta – izložbu fotografija upriličenu povodom deset godina od prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja „Belvil” na Novom Beogradu, predstavljanje novog godišnjeg izveštaja Inicijative A 11 o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, kao i razgovor o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava.

Izložba kojom su desetog maja otvoreni „Dani socijalnih prava” i čiji su autori Sanja Knežević i Nikola Radić Lucati, bila je posvećena desetogodišnjici prinudnog iseljenja neformalnog romskog naselja Belvil” u Beogradu, do sada najvećeg prinudnog iseljenja u Srbiji koje je pogodilo preko 1000 Roma i Romkinja. Posetioci izložbe mogli su da se podsete kako je izgledao život u ovom naselju pre njegovog iseljenja, kako je teklo samo iseljenje tog 26. aprila 2012. godine, ali je izložba, pre svega, služila da pokrene raspravu o problemima sa kojima se suočavaju Romi i Romkinje u ostvarivanju prava na adekvatno stanovanje, a koji su mahom ostali nerešeni.

Tokom predstavljanja godišnjeg izveštaja o stanju ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji, autori i autorke izveštaja istakli su ključne probleme koji se tiču pristupa pravu na rad, zdravstvene i socijalne zaštite, stanovanja i obrazovanja. U izveštaju Iskrivljena slika – ekonomska i socijalna prava u Srbiji” se kroz pomenutih pet oblasti detaljno analizira položaj najugroženijih kategorija građana (radnici koji rade za minimalac, porodice sa više od četvoro dece, građani koji nemaju lične karte ili zdravstvene knjižice, Romi, interno raseljena lica sa Kosova i građani koji su korisnici novčane ili druge vrste socijalne pomoći), uz napominjanje da Srbija nema ni Strategiju socijalne zaštite, ni Strategiju za borbu protiv siromaštva, kao i da izmene Zakona o socijalnoj zaštiti koje su najavljene pre šest godina još uvek nisu usvojene. 

Kako su izgledali „Dani socijalnih prava”, pogledajte ovde: 

Dani socijalnih prava | 2022

Dani socijalnih prava su manifestacija koja je u organizaciji Inicijative A 11 po prvi put održana od 10. do 13. maja 2022. godine. Na njoj je povodom deseto…

Poslednji dan manifestacije obeležio je razgovor o regionalnim perspektivama ekonomskih i socijalnih prava u kom smo, zajedno sa gošćama iz Podgorice, Prištine i Zagreba, razgovarali o tome kako da se zajedno borimo za unapređenje ovih prava u regionu, budućoj saradnji i povezivanju. 

Inicijativa A 11 planira da „Dani socijalnih prava” postanu tradicionalno majsko okupljanje u Beogradu koje će vremenom rasti, umnožavati svoje programe i postati mesto na koje se rado vraćamo da se preispitamo, preorganizujemo i prikupimo novu energiju koja nam je potrebna za bavljenje nekim od ključnih problema danas – rastućim nejednakostima, prekarizacijom rada i radnom eksploatacijom, nesigurnošću stanovanja, povlačenjem države iz svojih socijalnih uloga i brojnim drugim izazovima koji svakodnevno prete da uruše sistem zaštite ekonomskih i socijalnih prava.

 

Fotografije: Teodora Vulović