Održan trening „Administrativna pravda i ostvarivanje prava ugroženih grupa”

U okviru sprovođenja projekta Operacionalizacija ljudskih prava – od praktičnih politika do lokalnog nivoa, A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava uz podršku Britanske Ambasade u Beogradu, održala je trening „Administrativna prava i ostvarivanje prava ugroženih grupa“.

Trening je organizovan kao nastavak sprovođenja aktivnosti koje su usmerene na novi pristup ljudskim pravima i njihovu primenu u praksi, te je sproveden radi dodatnog osnaživanja i ukazivanja na pristup sa osvrtom na potrebe ugroženih grupa stručnjaka/kinja koji u svakodnevnom radu primenjuju Zakon o opštem upravnom postupku. Dan je otvorila prof. dr Jelena Jerinić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu koja je sa učesnicima razgovarala o Zakonu o opštem upravnom postupku i o ulozi administrativne pravde u ostvarivanju prava ugroženih grupa. Trening je vodila Nuala Mole, osnivačica i direktorka AIRE centra. Nuala Mole je na radionici obradila obradila teme koje su se odnosile na primenu međunarodnih ugovora u upravnim postupcima, pravo na suđenje u razumnom roku u upravnim postupcima, diskriminacija u postupanju organa javne uprave- primene diskriminatornih zakona, da bi potom poseldni segment obuke posvetila razgovoru sa učesnicima i razmenjivanju iskustava iz prakse.

Učesnici treninga su bili zaposleni u stručnoj službi Zaštitnika građana, Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, kao i predstavnici organizacija civilnog društva koje se bave reformom javne uprave i zastupanjima u upravnim postupcima. Učesnici su pored predstavljanja slučajeva iz prakse Evorpskog suda za ljudska prava, bili posebno zainteresovani i za temu suđenja u razumnom roku i problema primene diskriminatornih zakona.