Uroš Ranđelović

Pravni savetnik

Uroš Ranđelović diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je završio i master akademske studije, Ustavno – pravni modul. Tokom studija bio je polaznik brojnih seminara i radionica na temu ljudskih prava. Po završenom fakultetu radio je u advokatskoj kancelariji u Beogradu i nakon obavljenog staža položio pravosudni ispit. Njegova interesovanja su pružanje pravne pomoći marginalizovanim grupama, radna prava uključujući sindikalno organizovanje i ustavno-pravni kontekst ekonomskih i socijalnih prava. U Inicijativi A 11 angažovan je od maja 2022. godine na poziciji pravnog savetnika.

Uroša možete kontaktirati na email: u.randjelovic@a11initiative.org