Svetlana Đurović

Finansije i administracija

Svetlana Đurović je zaposlena u Inicijativi A11 od osnivanja. Ima dugogodišnje iskustvo u radu u međunarodnim organizacijama i nevladinom sektoru.
U Inicijativi A11, zadužena je za brigu o finansijama i administrativnim poslovima. Možete je kontaktirati putem e-mail adrese: s.djurovic@a11initiative.org