Ratka Tomić

Mlađa pravna savetnica

Ratka Tomić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U Inicijativi A 11 angažovana je od juna 2020. godine na poziciji mlađe pravne savetnice. Tokom studija pohađala je kurseve pisanja pravnih akata u krivičnim i građanskim postupcima, konferencije, kao i seminare na temu rešavanja međunarodnih sporova mirnim putem. Jedan vremenski period volontirala je u advokatskoj kancelariji gde je stekla iskustvo u materiji krivičnog prava. Njena interesovanja su krivičnopravna zaštita od diskriminacije, naročito nacionalnih manjina, kao i pružanje pravne pomoći.
 
Ratku možete kontaktirati na email: r.tomic@a11initiative.org