Ratka Tomić

Pravna savetnica

Ratka Tomić diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Tokom studija pohađala je kurseve pisanja pravnih akata u krivičnim i građanskim postupcima, različite konferencije, kao i seminare na temu rešavanja međunarodnih sporova mirnim putem. Jedan vremenski period volontirala je i u advokatskoj kancelariji gde je stekla iskustvo u materiji krivičnog prava. U Inicijativi A 11 angažovana je od juna 2020. godine na poziciji mlađe pravne savetnice. Njena interesovanja su usmerena na zaštitu od diskriminacije, iskorenjivanje apatridije, odnosno, pružanje pravne pomoći marginalizovanim grupama u pristupu ličnim dokumentima, kao i različitim pravima iz oblasti socijalne zaštite.

Ratku možete kontaktirati na email: r.tomic@a11initiative.org