Nađa Marković

Viša pravna savetnica

Nađa Marković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila i master studije Evropskih integracija. Tokom studija je bila polaznik mnogih seminara i radionica vezanih za temu ljudskih prava, a svojim volonterskim radom je učestvovala u organizaciji mnogih dogadjaja. Jedno vreme je radila na poslovima pružanja pravne pomoći tražiocima azila, a zatim i u advokatskoj kancelariji. Govori nekoliko jezika i napisala je par stručnih radova. U Inicijativi A11 je angažovana od maja 2019. godine. Nađu možete kontaktirati na e-mail adresi: n.markovic@a11initiative.org