Milica Marinković

Viša savetnica za analizu javnih politika

Milica Marinković je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je i završila master studije – Pod-modul Radno i socijalno pravo. Tokom studija zainteresovala se za tematiku ljudskih prava, te je 2008. godine počela da se bavi poslovima monitoringa i izveštavanja o ljudskim pravima. Po završetku studija radila je u advokatskoj kancelariji, da bi nedugo nakon toga počela sa radom u službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, gde je osam godina radila na poslovima pružanja zaštite od diskriminacije. U Inicijativi A 11 angažovana je od jula 2018. godine, na poslovima više savetnice za analizu javnih politika. Posebno se interesuje za zaštitu od diskriminacije višestruko ugroženih grupa, pružanje pravne pomoći, kao i radna i socijalna prava.

 

Milicu možete kontaktirati na email: m.marinkovic@a11initiative.org