Marina Simeunović

Marina Simeunović

Saradnica za socijalno uključivanje

Marina Simeunović je osnovne i master studije prava završila na Fakultetu za evropsko pravno-političke studije u Novom Sadu. Od 2006. godine aktivna je u romskom, ženskom i omladinskom pokretu gde bogati svoje profesionalno iskustvo radom na programima i projektima koji se tiču ostvarivanja ljudskih prava višestruko marginalizovanih grupa. Trenerica je i edukatorka za različite teme, bavi se istraživačkim radom i monitoringom javnih politika koje se tiču položaja romske populacije. Autorka nekoliko izveštaja i stručnih radova. U Inicijativi A 11 angažovana od septembra 2022. godine na poziciji saradnice za socijalno uključivanje.

Marinu možete kontaktirati na: m.simeunovic@a11initiative.org