Marijana Mitrović

Marijana Mitrović

Viša savetnica za analizu javnih politika

Marijana Mitrović je diplomirala na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, masterirala studije roda na Univerzitetu u Utrehtu i ISH u Ljubljani, i doktorirala na odeljenju gde je diplomirala.

Trenutno je kandidatkinja na doktorskim studijama sociologije na Humbolt Univerzitetu u Berlinu, gde i predaje na Institutu za evropsku etnologiju. Njena interesovanja uključuju pitanja roda i rada, posebno afektivnog rada, prekarnosti, neformalne ekonomije, devalorizacije ženskog rada, diskriminacije žena na radu, kao i ekološke krize. 

Pridružila se A 11 u martu 2020. godine.

Marijanu možete kontaktirati preko e-mail adrese: m.mitrovic@a11initiative.org