Jana Vujić

Jana Vujić

Saradnica za zagovaranje

Jana Vujić studira na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U Inicijativi A 11 angažovana od oktobra 2019. godine na poziciji saradnice za zagovaranje. Svoje prethodno radno i aktivističko iskustvo stekla je u Inicijativi mladih za ljudska prava gde je uglavnom radila na programima vezanim za tranzicionu pravdu i regionalnu saradnju. Učestovala je na mnogim seminarima i školama koje su se bavile ljudskim pravima i suočavanjem sa prošlošću, kao i u organizaciji nekoliko velikih događaja. Nekoliko meseci je stažirala i u Fondu za humanitarno pravo i bavila se projektom „Kosovska knjiga pamćenja“.

Janu možete kontaktirati na e-mail adresi: j.vujic@a11initiative.org