Ema Stepanović

Projektna koordinatorka

Ema Stepanović se tokom rada u civilnom sektoru bavila različitim aspektima problema marginalizovanih grupa – Roma i drugih nacionalnih manjina, ljudi u pokretu, ljudi u situaciji beskućništva… Posebno važnim smatra regionalna povezivanja i procese pomirenja. Ima iskustva u sprovođenju treninga i mentorskih procesa. Članica je nekoliko aktivističkih mreža. U Inicijativi A 11 angažovana je od novembra 2021. godine.

Emu možete kontaktirati putem email adrese: e.stepanovic@a11initiative.org